வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

மீட்டர் பம்ப் பராமரிப்புக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்

2022-02-28

1. எப்படி செய்கிறதுஅளவீட்டு பம்ப்பாதுகாப்பு வால்வின் அழுத்தத்தை சரிசெய்யவா? அளவீட்டு விசையியக்கக் குழாயின் மதிப்பிடப்பட்ட வேலை அழுத்தப் பகுதிக்குள் அளவீட்டு பம்ப் பாதுகாப்பு வால்வின் அழுத்தத்தை மாற்றலாம், மேலும் இது அளவீட்டு விசையியக்கக் குழாயின் அதிகபட்ச வேலை அழுத்தத்தை மீற அனுமதிக்கப்படாது. அளவீட்டு பம்ப் பாதுகாப்பு வால்வு அதிக அழுத்த செயல்பாட்டைத் தவிர்க்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுஅளவீட்டு பம்ப். எடுத்துக்காட்டாக, அளவீட்டு விசையியக்கக் குழாயின் அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம் 3 பாரமாக இருந்தால், பாதுகாப்பு வால்வின் அழுத்தத்தை 3 பாரமாக மாற்றலாம் அல்லது மீட்டரிங் பம்பின் இயல்பான செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்தலாம். அளவீட்டு விசையியக்கக் குழாயின் அதிகப்படியான அழுத்தம் சேதத்திற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும்அளவீட்டு பம்ப்.
2. மீட்டரிங் பம்ப் மூலம் அனுப்பப்படும் திரவம் தண்ணீராக இல்லாவிட்டால், உறிஞ்சும் லிப்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? மீட்டரிங் பம்பின் மதிப்பிடப்பட்ட உறிஞ்சும் லிப்டை, அளவீட்டு திரவத்தின் குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையால் பிரிக்கவும்.
3. எந்த சூழ்நிலையில் செய்கிறதுஅளவீட்டு பம்ப்சுய-பிரைமிங் திரவ உறிஞ்சுதலைப் பயன்படுத்தவா? சுய-பிரைமிங் திரவ உறிஞ்சுதலை பின்வரும் நிபந்தனைகளில் பயன்படுத்தலாம்:
(1) அளவிடப்பட்ட திரவமானது எளிதில் ஆவியாகும்;
(2) அளவிடும் திரவத்தின் குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு ஒப்பீட்டளவில் பெரியது;
(3) அதிக ஸ்ட்ரோக் அதிர்வெண் தேவைப்படும் போது;
(4) போதுஅளவீட்டு பம்ப்உயரமான பகுதிகளில் வேலை செய்கிறது;
(5) களப் பயன்பாடுகளுக்குப் பெரிய சேமிப்புத் தொட்டிகள் தேவைப்படுகின்றன, மேலும் அளவீட்டு பம்பின் சுய-பிரைமிங்கை நம்புவது சாத்தியமில்லை.
4. அளவீட்டு பம்ப் பம்ப் தலையில் உள்ள திரவத்தை அளவிடும் போது என்ன காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்? கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய காரணிகள் பாகுத்தன்மை, குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு, நீராவி அழுத்தம் மற்றும் திரவத்தின் வெப்பநிலை.