வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

அளவீட்டு பம்பின் அடிப்படை கருத்து

2022-02-12

அளவீட்டு பம்ப்பல்வேறு கடுமையான செயல்முறை ஓட்டத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பு வால்யூமெட்ரிக் பம்ப் ஆகும், மேலும் ஓட்டத்தை 0-100% வரம்பில் படிப்படியாக சரிசெய்ய முடியும்.அளவீட்டு பம்ப்திரவத்தை (குறிப்பாக அரிக்கும் திரவம்) கொண்டு செல்ல பயன்படுகிறது.

அளவீட்டு பம்ப்ஒரு வகையான திரவம் கடத்தும் இயந்திரம். அளவீட்டு விசையியக்கக் குழாயின் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், அது வெளியேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து சுயாதீனமாக ஒரு நிலையான ஓட்டத்தை பராமரிக்க முடியும். பயன்பாடுஅளவீட்டு பம்ப்உற்பத்தி செயல்முறையை எளிதாக்கும் வகையில், ஒரே நேரத்தில் அனுப்புதல், அளவீடு செய்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகிய செயல்பாடுகளை முடிக்க முடியும். பல மீட்டரிங் பம்ப்களைப் பயன்படுத்தி, பல ஊடகங்களை கலப்பதற்கான துல்லியமான விகிதத்தில் செயல்முறை ஓட்டத்தில் உள்ளீடு செய்யலாம். அதன் சிறந்து விளங்குவதால், பெட்ரோ கெமிக்கல், மருந்து, உணவு மற்றும் பிற தொழில்துறை துறைகளில் அளவீட்டு பம்ப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.